Doe de CrisisCheck

Iedere organisatie kan te maken krijgen met een crisis. Klein of groot. Overheid, not-for-profit of bedrijfsleven. Heeft u zicht op uw risico’s en de crises die daaruit voort kunnen komen?

Bereid u voor met de CrisisCheck
Uit onderzoek blijkt dat organisaties die zich hebben voorbereid op een crisis, een significant grotere kans hebben om een crisis te overleven en er sterker uit naar voren te komen. Deze CrisisCheck helpt u zicht te krijgen op de crisisvoorbereiding van uw organisatie. Hoe staat u ervoor? Wat gaat goed en wat kan beter? De CrisisCheck focust op crisiscommunicatie, maar ook een aantal elementen uit de algemene crisisorganisatie komen aan de orde.

Op basis van deze CrisisCheck bent u in staat uw crisisvoorbereiding verder te verbeteren. U krijgt hiervoor van ons een adviesrapport.

 

De CrisisCheck is gebaseerd op onze eigen ervaring, Europees onderzoek, internationale en nationale vakliteratuur op het gebied van crisiscommunicatie.

Doe de Crisischeck!
Neem contact met ons op via 0342-846933 of crisischeck@reputatiekracht.nl

 

 

186